FAMILJERÅDGIVNINGEN

Herrljunga och Vårgårda


Alla invånare i kommunen har rätt till familjerådgivning. Här kan man få hjälp att reda ut problem inom parrelationen men även att bearbeta svårigheter i andra familjerelationer där det finns konflikter mellan vuxna. Dessutom kan enskilda som går genom en skilsmässa/separation få hjälp och stöd för att ta sig genom den kris som separationen innebär

Man kan också söka hjälp på familjerådgivningen i förebyggande syfte. Som exempel på det kan det nämnas unga människor som skall flytta ihop och som behöver prata om hur vardagen kan hanteras eller hur man kan bemöta de naturliga förändringar som föräldraskapet medför för paret.

 
 

 Som exempel på svårigheter som vi arbetar med kan nämnas:
 

- Par som har svårt att kommunicera med varandra.

- Par som grälar på ett destruktivt sätt.

- Par som upplever att det sexuella samlivet inte känns bra.

- Par där otrohet förekommer eller har förekommit.

- Man har bildat ny familj och det är svårt att vara styvförälder.

- Man har flyttat isär men har mycket att reda ut än.

- Efter en separation behöver man någon att prata med.

- När man som vuxen behöver hjälp att reda ut förhållandet till föräldrar eller till vuxna barn.

 

  Familjerådgivningen arbetar tillsammans med paret med:

- att se på samspelsmönster som är negativa och som man vill förändra.

- att se och lyfta fram det som är starkt och bra i förhållandet

- att skapa förståelse och acceptans för varandra i relationen.


På familjerådgivningen arbetar vi under en nästan absolut sekretess: vi tar inte emot personnummer, inga journaler förs och ingen myndighet får hämta information om enskilda personer från familjerådgivningen. Enda undantaget i sekretessföreskrifterna är att om det under samtalen kommer fram att barn far illa är familjerådgivarna skyldiga att anmäla det till socialtjänsten.

Boka tid:

Vi strävar efter att snabbt ge dig tid för nybesök. Ring för att boka, eller fråga om något. Om vi inte svarar så lämna ett meddelande på vår telefonsvarare, så ringer vi upp.

Återbud av bokad tid skall ges senast två dagar före det planerade besöket. Om inte, debiteras kostnaden för besöket (200 kr.)

Telefon 0733-90 21 65

Telefontid vardagar kl 09–17, måndagar öppet till kl 20

Priset för besöket är 200 kronor.

 

   

Jag som arbetar på Familjerådgivningen är:

 

  Armando

Armando Liscano

Socionom,
leg. psykoterapeut, familjerådgivare, handledare, KBT-terapi, EMDR, hypnoskompetens och mindfulness.

Tel: 0704-712937

 

 

     


Besöksadress: Lilla Torget 2, 441 30 Alingsås, För tidsbeställning och information 0733-902165